Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

KNM Office Building

"KNM" Κτίριο Γραφείων

Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2001 από την κατασκευαστική εταιρεία «ΝΟΤΗΣ Α. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΜΑΝΤΙΟΣ».

Η οικοδομή ανεγέρθηκε με το σύστημα της αντιπαροχής και κατά την διάρκεια της κατασκευής προέκυψαν πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω της κατάστασης του υπεδάφους, προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από την κατασκευαστική εταιρεία.

Το κτίσμα αναπτύσσεται σε οικόπεδο που βρίσκεται στο κέντρο των Σερρών και το ύψος του, το οποίο φτάνει στα 27 μ., το καθιστά το υψηλότερο κτίριο στις Σέρρες.
Ταυτότητα κτιρίου:
Τοποθεσία:Μεραρχίας 7 – Ο.Τ.195 – Πόλη Σερρών
Εμβαδόν οικοπέδου:380,84 τ.μ.
Συνολικό εμβαδόν (Σ.Δ.):940,73 τ.μ.
Ύψος:27,00μ.
Αδειοδότηση: 2007
Έναρξη κατασκευής:2007
Παράδοση έργου: 2009

Μελετητική ομάδα:
Τοπογραφική μελέτη:Νότης Α. Καφεστίδης,Πολιτικός Μηχανικός
Αρχιτεκτονική μελέτη:Αλεξίου Χρήστος-Αλεξίου Δήμος,Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Επίβλεψη αρχιτεκτονικών:Αλεξίου Χρήστος-Αλεξίου Δήμος,Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Στατική μελέτη: Νότης Α. Καφεστίδης-Δημήτρης Ε. Μαντιός,Πολιτικοί Μηχανικοί
Επίβλεψη στατικών:Νότης Α. Καφεστίδης-Δημήτρης Ε. Μαντιός,Πολιτικοί Μηχανικοί
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη:Δαλκαλής Γιώργος,Μηχανολόγος Μηχανικός
Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών:Δαλκαλής Γιώργος,Μηχανολόγος Μηχανικός

Κατασκευή:
Εργολάβος εταιρεία:Νότης Α. Καφεστίδης και Δημήτρης Ε. Μαντιός


Office Building in Merarchias street, Serres.

This architectural design was assigned to our firm in 2001by the contractor company "NOTIS A. KAFESTIDIS AND DIMITRIS E. MANTIOS".

The building was built with the system of land compensation (antiparochi). During construction many problems arose, mainly because of the unstable subsoil. These problems were successfully overcome by the construction company.

The building is developed in a lot located in Serres city center and its height reaches 27 meters. This makes it the highest building in Serres city.

Building Information:
Project Location:Merarchias Street 7 –block O.T.195 –Serres,Greece
Lot Surface:380.84 sq.m.
Total Building Surface:940.73 sq.m.
Height:27,00m.
Licensing Date:2007
Construction Start Date:2007
Construction Delivery Date:2009

Consulting team:
Topographical Survey: Notis A. Kafestidis,Civil Engineer
Architectural Design:Alexiou Christos-Alexiou Dimos,Architects
Architectural supervision:Alexiou Christos-Alexiou Dimos,Architects
Structural Design:Notis A. Kafestidis-Dimitrios E. Mantios,Civil Engineers
Structural Supervision:Notis A. Kafestidis-Dimitrios E. Mantios,Civil Engineers
Electromechanical Installation Design:Dalkalis George,Mechanical Engineer
Electromechanical Installation Supervision: Dalkalis George,Mechanical Engineer

Construction:
Contractor Firm:Notis A. Kafestidis and Dimitris E. Mantios
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου