Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΠΛΑΣΗ "ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

3+3 προτάσεις για την αναβάθμιση δημόσιου χώρου στις Σέρρες

ΑΡΘΡΟ-ΠΗΓΗ: ΤΕΕΤΚΜ

23 Ιουλίου 2015

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών με τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Π. 210»

της Κυριακής Πετρίδου*

Μετά την πραγματοποίηση δύο διαγωνισμών σε συνεργασία με τους δήμους Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, συνεχίζεται η δράση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο «Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί – Δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία», με τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού από τον δήμο Σερρών.

Όπως και στους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς η Μόνιμη Επιτροπή (ΜΕ) Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνέταξε τις προδιαγραφές και υποστήριξε για τα διαδικαστικά θέματα την κριτική επιτροπή, ενώ θα βοηθήσει και στην πραγματοποίηση της σχετικής έκθεσης.