Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Η συμμετοχή του γραφείου μας στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό μικρής κλίμακας «Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π.210» , Σέρρες 2015 - Architectural Competition in Serres, Greece


Η συμμετοχή του γραφείου μας στον εν λόγο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, έγινε με πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γι’αυτό και δεν εκτελέστηκε - παρουσιάστηκε η εργασία μας όπως θα έπρεπε.
Πάραυτα, για διαφόρους λόγους, θεωρήθηκε επιβεβλημένο από την ομάδα μας να παρουσιάσουμε μια μελέτη, έστω και με τρόπο ο οποίος δεν ήταν ο επιθυμητός για εμάς .
Σας την παρουσιάζουμε λοιπόν ακόμα και ελλιπή……