Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Η συμμετοχή του γραφείου μας στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό μικρής κλίμακας «Ανάκτηση – ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π.210» , Σέρρες 2015 - Architectural Competition in Serres, Greece


Η συμμετοχή του γραφείου μας στον εν λόγο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, έγινε με πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γι’αυτό και δεν εκτελέστηκε - παρουσιάστηκε η εργασία μας όπως θα έπρεπε.
Πάραυτα, για διαφόρους λόγους, θεωρήθηκε επιβεβλημένο από την ομάδα μας να παρουσιάσουμε μια μελέτη, έστω και με τρόπο ο οποίος δεν ήταν ο επιθυμητός για εμάς .
Σας την παρουσιάζουμε λοιπόν ακόμα και ελλιπή……


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη λύση έχει σκοπό:

1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

 να ελαφρύνει το κυκλοφοριακό χάος της πλατείας με 
α) υπόγεια είσοδο – έξοδο όπως φαίνεται στο Γενικό Πλάνο.
β) με πεζοδρόμηση της οδού Σολωμού με συνέχεια της οδού Ερμού (οπότε οδός Μεραρχίας, οδός Ερμού – Σολωμού και πλατεία Ελευθερίας αποτελούν γύρω από το Δημαρχείο ένα ενιαίο σύνολο) καθώς επίσης – εάν είναι δυνατόν – και της οδού Κωνσταντινουπόλεως.
γ) Περιορισμός της κυκλοφορίας Ανατολικά (οδός Ανατολικής Θράκης – Μεγ. Αλεξάνδρου) και Δυτικά (οδός Γ. Παπανδρέου – Παπαπαύλου). Οι δύο πλευρές συνδέονται υπογείως εκεί που συγχρόνως η υπόγεια είσοδος – έξοδος οδηγεί στο GARAGE.
Η πρόταση αυτή φαίνεται λογική δεδομένου ότι η πλατεία σύμφωνα με την υφιστάμενη κυκλοφορία τω ν οχημάτων επιβαρύνεται κυρίως από Ανατολάς προς Δυσμάς.
Η είσοδος – έξοδος είναι διπλής κατεύθυνσης.
δ) To πάρκινγκ (ΔΙΩΡΟΦΟ ΥΠΟΓΕΙΟ) προβλέπεται κάτω από το Δημοτικό Οικόπεδο με όλους τους αναγκαίους χώρους (Γραφείο Ελέγχου, w.c., αποθήκες και χώρους για τεχνικές εγκαταστάσεις) Προβλέπεται η επέκτασή του προς ανατολάς (κάτω από την πλατεία) και με πρόβλεψη θέσης β΄εισόδου – εξόδου. (και θέση για β΄ασανσέρ).

2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ.

Γενικά οι επιφάνειες της πλατείας είναι
α) πράσινοι χώροι (+δενδροφύτευση + ζαρντινιέρες)
β) πεζόδρομος (με πλακόστρωση)
γ) και οι δρόμοι των Οχημάτων (αριστερά και δεξιά – με άσφαλτο)
δ) το κεντρικό σημείο της πλατείας με εξειδικευμένη (σε σχήματα) πλακόστρωση όπου προβλέπονται παγκάκια για τους επισκέπτες της πλατείας.

Επίσης όπως φαίνεται ενδεικτικά στο γενικό πλάνο:

-μια πισίνα (συντριβάνι)
-χώρος για προβολές και συγκεντρώσεις
-παιδική χαρά
-θέσεις για τοποθέτηση γλυπτών και πινακίδων ενημέρωσης
-Δύο (αριστερά και δεξιά της πλατείας) αερογέφυρες (πεζογέφυρες) που κυρίως έχουν εντυπωσιακό χαρακτήρα.

3. Προτείνουμε και θεωρούμε αρκετά σημαντικό την κατασκευή ενός χαμηλού κτίσματος στη θέση μεταξύ του Δημοτικού Οικοπέδου και της αυλής των πολυκατοικιών ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η λειτουργία αυτού του κτίσματος (περίπτερο) θα είναι για τους επισκέπτες της πλατείας κα ι του πάρκινγκ ως:

ΧΩΡΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

4.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΩ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

α) με τη θέση του προαναφερθέντος (περιπτέρου) χαμηλού κτιρίου στα όρια της αυλής.
β) με το σχήμα (δες λεπτομέρεια) της περίφραξης της Αυλής, Ζαρντινιέρες και δενδροφύτευση
γ) Ο Νοτιο-Ανατολικός τοίχος διαμορφωμένος ως οθόνη προβολής
δ) Ο Νοτιο – Δυτικός τοίχος (στα όρια) με επένδυση από εμφανή τούβλα (προεξoχές και αναρρίχηση πρασίνου).
ε) Οι εσωτερικές επιφάνειες με χρωματισμούς και τα κάγκελα των μπαλκονιών με ελαιοχρωματισμούς ή καλύτερα με επικάλυψη από σύνθετα υλικά ενιαίου χρωματισμού.

Χρωματισμός και πράσινο θα παίζουν τον κύριο ρόλο.TECHNICAL REPORT

The aims of the proposed solution are the following:

1) To lighten the chaotic traffic of the square by:

a) An underground entrance – exit, as shown in the general plan,
b) By pedestrianization of Solomou street continuously with Ermou street (therefore Merarchias street, Ermou – Solomou street and Eleftherias square form a united whole around the City Hall) and – if possible – of Constantinoupoleos street as well.
c) Limitation of traffic to the east (streets of Anatolikis Thrakis – Megalou Alexandrou) and to the west (streets of G.Papandreou and Papapavlou) .The two sides are connected underground at the point where the underground entrance – exit leads to the garage.
This proposal seems reasonable given that the square is mainly overloaded from east to west according to the current traffic of vehicles.
The entrance – exit is a two way street.
d) The parking (TWO LEVEL UNDERGROUND) is planned under the Municipal Lot with all the necessary spaces (Control Room, W.C., Storages and spaces for technical facilities). Its extension to the east is also planned (under the square) and with a projection of a place of a 2nd entrance – exit (and of a place for 2nd ELEVATOR).

2) AESTHETIC FORMATION OF THE WHOLE SQUARE.

The surface of the square consists in general of:
a) Green areas (+Afforestation + Jardinieres)
b) Pedestrian way (with tiling)
c) The asphalt streets for vehicles (left and right)
d) The central point of the square with specialized (in shapes) tiling, a place where there is also plan for sitting benches for the visitors of the square.

Additionally, as it indicatively appears in the general plan:
- a pool (fountain)
- area for projections and aggregations
- playground (2)
- areas for placing of sculptures and information signs.
- Two (to the left and to the right of the square) flyovers (pedestrian bridges) that mainly have an impressive character.

3. We propose -and we consider adequately important- the construction of a low building at the area between the Municipal Lot and the yard of the apartment buildings. That building should be SMALL AND OF LIGHT CONSTRUCTION.

The Function of that building (kiosk) for the visitors of the square and the parking will be as follows:
COFFEEHOUSE
INFORMATION BOOTHS
TOURIST ITEMS
(NEWS)STAND

4. AESTHETIC TREATMENT OF THE BACK SIDES OF THE BUILDINGS

a) by placing the foretold low building (kiosk) within the limits of the yard.
b) by the shape (see detail) of the fencing of the Yard, Jardinieres and tree planting.
c) by forming the southeastern wall as a screen for projection.
d) by covering the southwestern wall (at the limits) with obvious bricks (overhangs and clinging of plants).
e) by colouring the internal surfaces and the balcony balusters with oil paint or better with a cover of compound materials of the same colour.

Colouring and green plants will play the main role.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου