Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

PAN block of flats

"PAN" Οικοδομή κατοικιών στις Σέρρες.

Residences complex in Efesou street, Serres, Greece.

Συγκρότημα κατοικιών στην οδό Εφέσου στις Σέρρες.


Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2004 από την κατασκευαστική εταιρεία «Αθανασιάδης Α.-Ανδρικάκης Π. – Παναγιωτίδης Ν. Ο.Ε.».