Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Sketches_01

Σκίτσα (01)


Models of another time_01

Μακέτες μιας άλλης εποχής (01)

Model of a house_02

Μακέτα μονοκατοικίας στις Σέρρες ('80)


Model of a house in Halkidiki_01

Μακέτα μονοκατοικίας στην Χαλκιδική ('80)


Model of an Office building_01

Μακέτα κτιρίου γραφείων ('90)