Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Διαγωνισμός Σ.Μ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ - Competition in Athens, Greece

«Ίδρυση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)»


Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2014, από την εργολάβο εταιρεία «Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ».