Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

XT medical office

"XT" Ανακαίνιση ιατρείου


Πρόκειται για διαμέρισμα που αγοράσθηκε από ιατρό, προκειμένου να λειτουργήσει εκεί το ιατρείο του.