Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

KNM Office Building

"KNM" Κτίριο Γραφείων

Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2001 από την κατασκευαστική εταιρεία «ΝΟΤΗΣ Α. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΜΑΝΤΙΟΣ».

Η οικοδομή ανεγέρθηκε με το σύστημα της αντιπαροχής και κατά την διάρκεια της κατασκευής προέκυψαν πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω της κατάστασης του υπεδάφους, προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από την κατασκευαστική εταιρεία.

Το κτίσμα αναπτύσσεται σε οικόπεδο που βρίσκεται στο κέντρο των Σερρών και το ύψος του, το οποίο φτάνει στα 27 μ., το καθιστά το υψηλότερο κτίριο στις Σέρρες.