Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

KSK house

"KSK" Μονοκατοικία


Πρόκειται για μονοκατοικία που βρίσκεται σε οικισμό, ο οποίος κατασκευάστηκε από την εργολάβο εταιρεία «Διδασκάλου Οδυσσέας-Παπαζήκος Χαράλαμπος Ο.Ε.». Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπόνηση όλων των μελετών, των επιβλέψεων καθώς και την έκδοση των αναλόγων αδειών.

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις προς την εταιρεία, αναλάβαμε και την ανακατασκευή – διακόσμηση της εν λόγω μονοκατοικίας, για λογαριασμό του αγοραστή.