Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Διαγωνισμός Σ.Μ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ - Competition in Athens, Greece

«Ίδρυση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)»


Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2014, από την εργολάβο εταιρεία «Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ».
Η δημοπρασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στη μελέτη - κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής.

Η επιλεγείσα θέση του έργου χωροθετείται σε ελεύθερο τμήμα, έκτασης 20 περίπου στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των Λ. Κηφισού και των οδών Αγ. Άννης και Σαλαμινίας στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής. Πρόκειται για ένα οικόπεδο τριγωνικού σχήματος, το οποίο έχει αγοράσει ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α (πρώην Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) από τη Δ.Ε.Η. Στο χώρο αυτό υπάρχουν παλαιά μικρά κτίσματα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και σήμερα είναι έτοιμα προς κατάρρευση.

Το οικόπεδο όπου χωροθετείται το υπό μελέτη έργο, διοικητικά ανήκει στο Δήμο Αιγάλεω Νομού Αττικής και η σημερινή είσοδος του βρίσκεται επί της οδού Σαλαμινίας.

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
  • κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.
Ταυτότητα κτιρίου:
Τοποθεσία: Οδός Σαλαμινίας – Ο.Τ.813 - Δήμος Αιγάλεω-Ν. Αττικής
Εμβαδό οικοπέδου: 19.591,91 τ.μ.
Συνολικό εμβαδό (Σ.Δ.): 6.606,20 τ.μ.
Προυπολογισμός: 14.000.000 euro

Μελετητική ομάδα:
Τοπογραφική μελέτη: Δαιομετρική Ε.Π.Ε.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Αλεξίου Δήμος-Nαταλία Χρυσικού,Αρχιτέκτoνες Μηχανικοί
Στατική μελέτη: Βρατσίδας Χρήστος,Πολιτικός Μηχανικός
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Σαρακύρου Δημήτρης,Μηχανολόγος Μηχανικός
Συγκοινωνιακή Μελέτη: Δαιομετρική Ε.Π.Ε.
Χημικοτεχνική Μελέτη: Παπαδημητρίου Δήμητρα,Χημικός Μηχανικό
Φυτοτεχνική Μελέτη: Αλεξίου Δήμος-Nαταλία Χρυσικού,Αρχιτέκτoνες Μηχανικοί
Ειδικός Σύμβουλος: SD-ECO

Κατασκευή:
Ανάδοχος εταιρεία: Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου