Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Residences complex in Efesou street, Serres, Greece.

Συγκρότημα κατοικιών στην οδό Εφέσου στις Σέρρες.


Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2004 από την κατασκευαστική εταιρεία «Αθανασιάδης Α.-Ανδρικάκης Π. – Παναγιωτίδης Ν. Ο.Ε.».
Ταυτότητα κτιρίου:
Τοποθεσία: Οδός Εφέσου – Ο.Τ.801 – Πόλη Σερρών
Εμβαδόν οικοπέδου: 3088,80 τ.μ.
Συνολικό εμβαδόν (Σ.Δ.): 1852,72 τ.μ.
Χρόνος μελέτης: 2004 - 2005
Αδειοδότηση: 2005
Χρόνος κατασκευής: 2006 - 2008 

Μελετητική ομάδα:

Αρχιτεκτονική μελέτη: Αλεξίου Χρήστος - Αλεξίου Δήμος, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Επίβλεψη αρχιτεκτονικών: Αλεξίου Χρήστος - Αλεξίου Δήμος, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Στατική μελέτη: Παναγιωτίδης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός
Επίβλεψη στατικών: Παναγιωτίδης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Ανδρικάκης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών: Ανδρικάκης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Κατασκευή 3D: Στέφανος Τσόγιας - Αλεξίου Δήμος 

Κατασκευή:
Εργολάβος εταιρεία: «Αθανασιάδης Α.-Ανδρικάκης Π. – Παναγιωτίδης Ν. Ο.Ε.»

Residences complex in Efesou street, Serres, Greece.

This architectural design was assigned to our firm in 2004 by the contractor company "Athanasiadis A.- Andrikakis P.- Panagiotidis N. O.E.".

Building Information:
Project Location: Efesou Street –block O.T.801 –Serres,Greece
Lot Surface: 3088,80 sq.m.
Total Building Surface: 1852,72 sq.m.
Licensing Date: 2005
Construction Date: 2006 – 2008

Consulting team:
Architectural Design: Alexiou Christos - Alexiou Dimos, Architects
Architectural supervision: Alexiou Christos - Alexiou Dimos, Architects
Structural Design: Panagiotidis Nikos, Civil Engineer
Structural Supervision: Panagiotidis Nikos, Civil Engineer
Electromechanical Installation Design: Andrikakis Panagiotis, Mechanical Engineer
Electromechanical Installation Supervision: Andrikakis P., Mechanical Engineer
3D:Stefanos Tsogias - Alexiou Dimos

Construction:
Contractor Firm: "Athanasiadis A.- Andrikakis P.- Panagiotidis N. O.E."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου