Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

AAP01 block of flats

"AAP01" Οικοδομή κατοικιών

Κτίριο κατοικιών στην οδό Ιθάκης στις Σέρρες.

Η εν λόγω αρχιτεκτονική μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μας το 2004 από την κατασκευαστική εταιρεία «Αθανασιάδης Α.-Ανδρικάκης Π. – Παναγιωτίδης Ν. Ο.Ε.».

Ταυτότητα κτιρίου:
Τοποθεσία: Οδός Ιθάκης και Εμμανουήλ Παππά – Ο.Τ.104 – Πόλη Σερρών
Εμβαδόν οικοπέδου: 632,05 τ.μ.
Συνολικό εμβαδόν (Σ.Δ.): 884,69 τ.μ.
Χρόνος μελέτης: 2004 - 2005
Αδειοδότηση: 2005
Χρόνος κατασκευής: 2006 - 2007

Μελετητική ομάδα:
Τοπογραφική μελέτη: Αθανασιάδης Άρης, Πολιτικός Μηχανικός
Αρχιτεκτονική μελέτη: Αλεξίου Χρήστος - Αλεξίου Δήμος, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Επίβλεψη αρχιτεκτονικών: Αλεξίου Χρήστος - Αλεξίου Δήμος, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Στατική μελέτη: Αθανασιάδης Άρης, Πολιτικός Μηχανικός
Επίβλεψη στατικών: Αθανασιάδης Άρης, Πολιτικός Μηχανικός
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Ανδρικάκης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών: Ανδρικάκης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Παναγιωτίδης Νίκος

Κατασκευή:
Εργολάβος εταιρεία: «Αθανασιάδης Α.-Ανδρικάκης Π. – Παναγιωτίδης Ν. Ο.Ε.»


Block of flats in Ithakis street, Serres, Greece.


This architectural design was assigned to our firm in 2004 by the contractor company "Athanasiadis A.- Andrikakis P.- Panagiotidis N. O.E.".

Building Information:
Project Location: Efesou Street –block O.T.801 –Serres,Greece
Lot Surface: 632,05 sq.m.
Total Building Surface: 884,69 sq.m.
Licensing Date: 2005
Construction Date: 2006 – 2007

Consulting team:
Architectural Design: Alexiou Christos - Alexiou Dimos, Architects
Architectural supervision: Alexiou Christos - Alexiou Dimos, Architects
Structural Design: Athanasiadis Aris, Civil Engineer
Structural Supervision: Athanasiadis Aris, Civil Engineer
Electromechanical Installation Design: Andrikakis Panagiotis, Mechanical Engineer
Electromechanical Installation Supervision: Andrikakis P., Mechanical Engineer

Construction:

Contractor Firm: "Athanasiadis A.- Andrikakis P.- Panagiotidis N. O.E."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου