Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Serres Town Hall

Δημαρχείο Σερρών


¨Διαμόρφωση – Ανάπλαση των εξωτερικών όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨


Το Δημαρχείο βρίσκεται σε προβεβλημένο σημείο στο κέντρο της πόλης (πάνω στον άξονα εισόδου της) και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης πλατείας Ελευθερίας. Η οργάνωσή του γίνεται σε δύο επίπεδα: το ισόγειο με τα καταστήματα και τον όροφο με τα δημοτικά γραφεία. Τέσσερεις διαμορφωμένες στοές στο ισόγειο οδηγούν στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου.

Η ένταξή του σε ένα ποικιλόμορφο και χωρίς συνέπεια αστικό τοπίο οδήγησε στη διατήρηση μιας ήπιας επέμβασης βασισμένη στην υφιστάμενη λειτουργική του διάρθρωση και δομή ικανοποιώντας παράλληλα τις αισθητικές απαιτήσεις ενός δημόσιου κτιρίου. Οι συνιστώσες που καθόρισαν την μορφολογία και τα υλικά της επέμβασής ήταν α) η λειτουργία του κτιρίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, β) το χαμηλό οικονομικό μέγεθος, γ) η ελάχιστη επιφόρτιση της υφιστάμενης κατασκευής και δ) η μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος.

Έτσι, το επίπεδο του ορόφου διαφοροποιείται από το ισόγειο με την προβολή του προς τα έξω, ενσωματώνοντας στον όγκο του και τον εξώστη του Δημάρχου. Δημιουργούνται εσοχές στο επίπεδο των ανοιγμάτων, εκτός από εκείνα πάνω από τις στοές, προκειμένου να σημανθεί η είσοδος σ’ αυτές. Στο ισόγειο-βάση χρησιμοποιείται ένα υλικό επένδυσης, ενώ οι σημάνσεις οργανώνονται σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από το νέο στέγαστρο. Το δώμα διαμορφώνεται ως η «πέμπτη» όψη του κτιρίου.

Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα και εύκολα στην συντήρηση (ή αντικατάστασή) τους. Οι ανάγκες του νυχτερινού φωτισμού καλύπτονται πλήρως από φωτοβολταικά πανέλα, αποφεύγοντας έτσι την ενεργειακή του επιβάρυνση.

Ταυτότητα κτιρίου:
Τοποθεσία: Μεραρχίας 1 – Ο.Τ. 69 – Πόλη Σερρών
Εμβαδόν οικοπέδου: 1753 τ.μ.
Συνολική επιφάνεια: 2900 τ.μ. Κτιρίου – 1795 τ.μ. Όψεων
Χρόνος μελέτης: 2010

Μελετητική ομάδα:
Αρχιτεκτονική μελέτη: Ναταλία Χρυσικού - Αλεξίου Δήμος
                                     -Κωνσταντίνος Σακαντάμης, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Στατική μελέτη: Κουκνάκος Παναγιώτης – Κουκνάκος Κυριάκος, Πολιτικοί Μηχανικοί
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Γρηγοριάδης Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Ειδικός σύμβουλος: Χρήστος Αλεξίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Serres Town HallBuilding Information:
Project Location: Merarchias Street 1 –block O.T. 69 –Serres,Greece
Lot Surface: 1753 sq.m.
Total Building Surface: 2900 sq.m. Building – 1795 sq.m. Facade

Date: 2010

Consulting team:
Architectural Design: Natalia Chrysikou - Alexiou Dimos -Konstantinos Sakantamis, Architects
Structural Design: Kouknakos Pnagiotis – Kouknakos Kyriakos, Civil Engineers
Electromechanical Installation Design: Grigoriadis Vasilis, Mechanical Engineer
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου